VERGUNNINGEN

Heeft u een vergunning nodig voor de aanleg van een buitenzwembad?

Geen vergunnings- of meldingsplicht meer voor zwembaden tot 80m² en poolhouses tot 40m².

Dat betekent dat wie voortaan een tuinhuis, carport of zwembad wil bouwen, daar geen formulieren meer voor zal moeten invullen, op voorwaarde dat de bestaande voorwaarden zoals maximale hoogte en afstand tot de perceelgrens gerespecteerd worden.

De Vlaamse regering heeft de besluiten goedgekeurd die stedenbouwkundige vergunningen voor bepaalde kleine constructies overbodig maken. In de plaats komt er voor sommige constructies een meldingsplicht, maar een groot deel kleinere werken hoeft voortaan noch vergund noch gemeld te worden. De besluiten gaan in vanaf 1 december 2010.

De meldingsplicht is een nieuwe procedure uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die een klein jaar geleden van kracht werd. Het uitvoeringsbesluit legt nu vast welke werken voortaan gemeld moeten worden, maar geen vergunning meer nodig hebben.

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft daarnaast de lijst met werken die vrijgesteld zijn van een vergunning, en die ook niet gemeld moeten worden, uitgebreid. De vrijstelling geldt voortaan voor vrijstaande gebouwen met een maximale oppervlakte van 40m² (bvb. carports, tuinhuisjes, poolhouses…) en niet overdekte constructies van maximaal 80m² (bvb. terras, zwembad, vijver…).

Heeft u een architect nodig voor het aanvragen van een vergunning?

Voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning heeft u geen architect nodig wanneer het bouwproject in kwestie:

  • met aanhorigheden niet groter is dan 150 m²
  • zich op minstens 2m afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen bevindt

Hieronder vindt u de nodige documenten om zelf uw vergunningsaanvraag in te dienen:

Download hier uw aanstiplijst in PDF.

 

Download hier uw vergunningsaanvraag in PDF.

 

In alle andere gevallen neemt u best contact op met uw architect.

Heeft u nog geen architect? Dan stelt RVS Swimming Pools u graag voor aan een geschikte architect voor uw project.

ONZE RECENTE PROJECTEN

Hieronder kan u enkele van onze recente projecten terugvinden. Klik hiernaast om alle projecten te zien.