ONDERHOUD

RVS Swimming Pools biedt een onderhoudsformule aan, die beantwoordt aan de strenge eisen die wij stellen voor een optimaal onderhoud van onze inox zwembaden.

Zomerklaar maken van het zwembad:

 • Verwijderen en schoonmaken van het winterzeil;
 • regelen van het waterniveau;
 • nazicht van de technische installatie;
 • opstarten van het systeem en aanpassen van de filtertijden;
 • toevoegen van een eerste dosis producten in functie van een eerste wateranalyse;
 • aanvullen van onderhoudsproducten volgens uw instructies.

Winterklaar maken van het zwembad:

 • Passief:
 • Vriesbeveiliging van de skimmers, water aflaten in technische installatie en warmtepomp;
 • toevoegen van de overwinteringsproducten;
 • het rolluik openen;
 • aanbrengen van het winterzeil.
 • Actief:
 • Water aflaten van de warmtepomp;
 • nazicht van de technieken en aanpassen van de filtertijden;
 • het rolluik openen;
 • aanbrengen van het winterzeil.

Inbegrepen:

 • De services zoals vermeld voor één zwemseizoen;
 • verplaatsingskosten binnen een straal van 50km. Daarbuiten wordt een supplementair bedrag van 0,50 EUR/km (excl. BTW) aangerekend;
 • twee controlebezoeken opneembaar tijdens het seizoen, op uw verzoek, ter waarde van 2 manuren.

Niet inbegrepen:

 • Bijkomende, door u aangevraagde, werken / werkuren worden verrekend in regie aan 45 EUR/u (excl. BTW);
 • gebruikte materialen en onderhoudsproducten, tenzij anders vermeld, worden verrekend volgens verbruik.

Afgesloten onderhoudscontracten kunnen jaarlijks automatisch verlengd worden. Op die manier hoeft u enkel van uw zwembad te genieten en doet RVS Swimming Pools de rest.

ONZE RECENTE PROJECTEN

Hieronder kan u enkele van onze recente projecten terugvinden. Klik hiernaast om alle projecten te zien.